Telekomünikasyon Sektörüne Genel Bakış

Telekom sektörü, dünyada yaklaşık 2 trilyon dolar gelire sahip olan gelişmiş bir endüstridir. Sektördeki en büyük pazar ABD olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek büyüme oranları görülmektedir. Sürekli değişim ve dönüşümün yaşandığı bu ortamda, rekabete uyum sağlayabilmede inovasyon, kritik önem taşımaktadır.

Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü Ve Gelecek Öngörüleri

Dünyada, son 8 yılda, sabit hat penetrasyonu giderek azalmaktayken mobil penetrasyon oranı yaklaşık 3 kat artış göstermiştir. . Sabit genişbant penetrasyon oranında, sabit hat penetrasyonuna benzer bir artış yaşanırken, mobil genişbant penetrasyon oranı 2007’den yana kritik bir artış olmuştur. İnternete bağlı hane penetrasyonu ve , internet kullanıcı penetrasyon oranları ise yaklaşık 2,5 kat artış göstermiştir. Dünyada yaşanan sürece benzer şekilde Türkiye’de de telekomünikasyon sektörü devamlı büyüme trendi içindedir. 2015 yılı sonu itibarı ile telekomünikasyon sektörü büyüklüğü bir önceki yıla göre, %17’lik bir artışla yaklaşık 40 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2015 yılı sonu itibarı ile telekomünikasyon sektöründe toplam yatırım miktarı 4.5G gibi yeni nesil mobil şebekelere yapılan yatırımın da etkisiyle bir önceki yıla göre %200’ün üzerinde artışla 17 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Küresel ekonomik entegrasyon, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi telekomünikasyon sektöründe de küresel rekabeti artırmıştır ve aşağıdaki gibi yeni eğilimleri beraberinde getirmektedir:

• Mobil Pazarlama: Mobil pazarlama, şirketlerin, hedef kitleleriyle interaktif şekilde veya onların istediği şekilde iletişim kurabilme imkânı veren uygulamaların bütününden oluşmaktadır. Söz konusu uygulamalar, şirketler, süreçler, sektördeki rakipler, reklam ve promosyon, müşteri ilişkileri yönetimi, sadakat programları, pazarlama (sosyal pazarlama, dijital pazarlama, geleneksel pazarlama) gibi her türlü kavramı kapsamaktadır. Mobil pazarlama aracılığıyla, müşteri ile etkileşimler mobil telefon veya benzeri cihazlarla sağlanmaktadır. Günümüzde, bilinen interaktif pazarlama yöntemleri arasında etkileşimi en yüksek olan mobil pazarlama,

müşterilerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek ve verilmek istenen mesajı en etkili şekilde müşterilere iletilmesi adına önemli bir kanal haline gelmektedir.

• 5G Teknolojisi: 4G teknolojisinin ardından çeşitli araştırmacılar, hızla artan veri trafiği ve boyutları nedeniyle yeni bir sistemin gerekli olduğu kanısına varmış ve geliştirilecek olan bu beşinci nesil sisteme de 5G adını vermişlerdir. 5. kablosuz haberleşme sistemi olarak da bilinen bu hizmetin 2020 yılında hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi ve müşteri taleplerinin aynı hızla artması, şirketlerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için, sürekli olarak teknolojik altyapılarını geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir.

• Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti: Büyük veri ve günlük hayatımızdaki tüm nesnelerin veri alışverişi yapabildiği “nesnelerin interneti”, kurumsal ve sosyal hayatta devrim niteliğinde değişiklikler vadetmektedir. Coğrafi uygulamalar, web, mobil ve sosyal medya gibi çoklu kanallardan elde edilen sayısal veriler her geçen yıl katlanarak artmaktadır. 2020 yılına kadar sayısal verinin 40 milyar terabayt seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şirketler, müşterilerini daha iyi analiz ederek talep yaratmayı veya problemlere proaktif çözümler getirmeyi hedeflemektedirler. Bu amaçla şirketler, müşterilerden topladıkları veriler arasında anlamlı ilişkiler kurmayı sağlayacak teknolojik yatırımlar yapmaktadırlar. Örneğin, telekom sektöründe operatörler, abonelerden aldıkları sinyallerle lokasyonlara göre yoğunluk haritalarını çıkarmakta ve topladıkları verilerle, yaşa, cinsiyete, müşteri gelir ve yaşam segmentine, kullanılan cihaz tipine, lokasyon tiplerine göre (ev, iş, tatil yeri) göre müşteri odaklı çözümle geliştirebilmektedir.

• App Ekonomisinin Yükselişi: 2015 yılında dünyada 180 milyon aplikasyonun kullanıcılar tarafından indirildiği tahmin edilmektedir. Telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla sağlanan mobil POS, mobil alışveriş, mobil bankacılık, internet üzerinden mesajlaşma, arama/görüntülü arama vb. uygulamalar, kullanıcıların günlük hayatta uzun süre harcadıkları işlemleri, çok kısa sürelerde yapmaya imkân vermekle birlikte, bireyler arası iletişimi de kolaylaştırmaktadır. Kurumsal şirketlerde de kullanılan benzer fonksiyonlara sahip bu uygulamaların, çalışanların iş performanslarını %70 civarında iyileştirdiği tespit edilmiştir. Bu da app dünyasının potansiyel getirisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koymaktadır.