İş dünyası ve içinde bulunulan pazarın yapısı, dinamikleri, tüketici davranışları ve buna bağlı olarak rakip firmaların pazardaki uygulamaları sürekli değişmektedir. Rakip firmaların yeni çıkardıkları ürünler veya mevcut ürünlerinde yapmış oldukları değişim ve yeniliklere karşılık, sürekli aynı uygulamalar veya aynı ürünlerle işleri devam ettirmek mümkün değildir. Bu nedenle şirketlerin sektördeki ve dünyadaki değişimlere uyum sağlaması gerekmektedir. Stratejik planlama tüm bu fırsat ve tehditleri önceden görüp aksiyon alabilmek, fark yaratmak için çok önemlidir.

Stratejik planlama, bir şirketin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve kaynak dağılımının düzenlenmesidir. Sürecin sonunda ortaya çıkan yol haritası, şirketin hedefine ulaşması için kullanacağı yöntemleri detaylı bir şekilde tarif eder. Kurumsal şirketler ortak değerler, ilkeler ve somut hedefler doğrultusunda hareket ettiği için şirketlerin kurumsallaşması açısından da stratejik planlama önemli bir gerekliliktir.

Stratejik planlama sürecine başlarken her şirketin kendisine sorması gereken soruları özetlemek gerekirse;
 • Neredeyiz?
 • Nereye varmak istiyoruz?
 • Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 • Başarımızı nasıl izleyebiliriz ve değerlendirebiliriz?
Stratejik planlama sayesinde şirketler;
 • Önemli pazarlara odaklanıp kaynaklarını (zaman, para, iş gücü) en fazla kazanç sağlanacak aktivitelere yönlendirebilmektedir
 • Güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek, gerçek potansiyellerini görebilmektedir
 • Önündeki mevcut fırsatları ve potansiyel tehditleri tanımlayıp analiz edebilmektedir
 • Çaba gerektiren, ancak ulaşılabilir hedefler koyabilmektedir
 • Nereye gittiğini ve istenen noktaya nasıl gidebileceğini gösteren bir yol haritasına sahip olmaktadır

Quattro’nun Stratejik Planlama Yaklaşımı
 • Dış çevre analizi (pazar araştırmaları; sektör, rakip ve müşteri analizleri)
 • Dahili analiz (organizasyon yapısı ve İK sistemleri analizi, iş analizi, finansal analiz, bilgi sistemleri analizi)
 • SWOT analizi
 • Strateji geliştirme
 • Vizyon ve misyon geliştirme
 • Uygulama yol haritasının hazırlanması

Neden Quattro?
 • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinden bütünsel yaklaşım
 • Sektörel ve coğrafi uzmanlık