Score

Quattro Business Consulting tarafından başarıyla tamamlanan çok sayıda Kurumsal Performans Yönetimi projesi uygulama deneyiminin global Balanced Scorecard metodolojsiyle birleştirilmesi ile ortaya çıkmış bir kurumsal performans yönetimi çözümüdür.

Hedeflerle performans yönetimi, takip ve kontrol noktalarının doğru belirlenmesi açısından zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Score zorlukları bertaraf edecek şekilde geliştirilmiş olup geleneksel performans değerlendirme teknikleri yerine, daha adil ve sistemli bir değerlendirme şekli olan performans değerlendirme yapısına geçiş sağlar.

Score ile Stratejik Performans Yönetimi
Score ile kurum stratejileri organizasyon hiyerarşisi doğrultusunda birimlere ve çalışanlara indirgenir, bu sayede stratejiler ile ilişkili her seviyedeki performans verisine erişim sağlanarak kolay ve hızlı karar alınmasına imkan sağlanır. Ayrıca kişisel performans göstergeleri ile stratejik hedeflerin ve bütçelerin ilişkisi net bir şekilde izlenebildiği için çalışan bağlılığı ve motivasyonunda artış sağlanır. Böylelikle şirket stratejileri doğrultusunda kurum içi rekabet artırılarak şirket dinamiklerine hız kazandırılır.

Tüm Performans Verileri Tek Platformda
Score ile performans verileri tek bir veri tabanında toplanır ve sistemde belirlenen formüllere göre otomatik olarak işlenir. Bu sayede aynı verinin birden fazla kez girilmesi, eksik veri girişi, manuel yapılan hesaplamalardan doğabilecek hatalar veya birbirleri ile entegre çalışması gerekli olan göstergeler arasındaki veri akışı kopukluğu engellenir.

Score ile Tüm Çalışanlar Performans Yöneticisi
Score Kurumsal Performans Yönetimi çözümü, başarı düzeyini gerçek zamanlı olarak raporlama ve trend grafikleri ile takip etme olanağı sunar. Score; yalnızca bir performans ölçüm ve raporlama sistemi olmaktan ziyade, performans hedeflerine ulaşılmasında etkili olan faktörlerin takibini sağlar, performans hedeflerinden sapma durumunda aksiyon önerme özelliği ile tüm çalışanlara kendilerinin ve ekiplerinin performans yöneticisi olma imkanını sunar. Score, çalışanların kendilerinden bekleneni daha kolay fark etmesini sağlayarak yöneticiler ile çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları ve gelişim noktalarının daha hızlı fark edilmesini sağlayarak bireysel ve kurumsal büyüme hızının artmasına katkıda bulunur.

360 Derece Performans Yönetimi
Score; kurumsal performans yönetimi uygulamalarını yetkinlik bazlı performans değerlendirmeleri ile desteklemek isteyen müşterilerine Yetkinlik Yönetimi modülünü de sunmaktadır. Score, yetkinliklere ait davranış göstergeleri üzerinden 360 derece performans değerlendirmelerini de mümkün kılmaktadır. Yetkinlikler çalışanların kendileri, astları, üstleri ve eş pozisyonları tarafından değerlendirilerek bütünsel yetkinlik değerlendirmesi sağlanmaktadır. Normalizasyon işlemlerine tabi tutulan değerlendirme sonuçları ile hedeflenen yetkinlik seviyeleri karşılaştırılarak eğitim ihtiyaçları da otomatik olarak belirlenmektedir.

Temel Özellikler
 • Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme; limitsiz gösterge, karne ve yetkinlik tanımlaması
 • Farklı seviyelerde bölgesel/ şubesel yapılanma mekanizmaları
 • Pozisyon bazlı karne tanımlamaları ile dinamik organizasyonların hızlı yönetimi
 • Dönem içi/ dönem sonu organizasyonel değişikliklerin (terfi, transfer, işten ayrılma, rotasyon vb.) kolay yönetimi
 • Organizasyon/ çalışan/ gösterge/ performans dönemleri bazında karşılaştırmalı analiz ve trend raporları
 • Hedef ve gerçekleşmelerin çok boyutlu ve farklı grafik türleri ile analizi
 • Otomatik aksiyon atama, aksiyon atamada onay hiyerarşisi, aksiyon bütçelerinin takibi
 • Raporlama aracı olan Score Report Designer ile Score içerisinde bulunan veya diğer kaynaklardan alınan veriler ile özel rapor tasarımları
 • İnternet tarayıcıları (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera) ile uyumlu web tabanlı arayüz
 • Uyarı ve mesaj sisteminde e-posta entegrasyonu; organizasyon içinde duyuru paylaşımı
 • Kurum içi diğer sistemlerde kullanılan single sign on mekanizmalarına entegrasyon imkanı
 • Tüm liste, rapor ve grafiklerin excel, pdf, txt, rtf, csv formatlarında export imkanı
 • Kullanıcı bazlı yetkilendirme
Score Kurumsal Performans Yönetimi Çözümü Tanıtım Videosu