1. Sağlık Sektörüne Genel Bakış

Dünyada ve Türkiye’de en çok gelişen sektörlerden biri olan sağlık sektöründe Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu doğrultusunda, birçok yenilik ve yatırım fırsatı öngörülmektedir.

Dünyada sağlık sektörüne bakıldığında, küresel sağlık harcamasındaki artış eğiliminin süreklilik gösterdiği, zorunlu sağlık harcamaları nedeniyle sektörün 2008 yılında başlayan ekonomik kriz ortamında bile büyüdüğü görülmektedir.

Dünya genelinde 2013 yılında 6,8 trilyon dolar civarında sağlık harcaması gerçekleşmiştir. Sağlık sektöründe en büyük paya sahip ilaç harcamaları ise, dünyada 1,23 trilyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Sağlık sektörü harcamalarının yüksek olması, sektörün gelecekte de gelişecek bir yapıya sahip olduğunu göstermekle beraber sağlık işletmelerinin uluslararası pazarlara açılacağı ve sağlık harcamalarının 2014-2018 arasında yılda ortalama %5,2 hızla büyüyerek 9,3 trilyon dolara ulaşması öngörülmektedir.

2. Türkiye’de Sağlık Sektörü Ve Gelecek Öngörüleri

Türkiye’de sağlık sektörü; erişilebilirliğin artması, teknolojik gelişmeler, belirli alanlarda artan satın alma gücü ve son yıllarda sektöre ilişkin gerçekleşen destekleyici gelişmelere paralel olarak büyümektedir.

Sektöre yapılan yatırımlarda özel sektörün ön plana çıkması ve sağlık sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşümle beraber, sağlık hizmetleri daha fazla insana ulaşabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki üç yılda da, Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının yıllık yaklaşık %7 ortalama artışla toplamda %25 büyümesi beklenmektedir. Sağlık harcamalarında en önemli artışın hastane ve ilaç kalemlerinden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, 2017 yılına kadar, sektördeki yatırımları desteklemek üzere 4 Sağlık Serbest Bölgesi kurmayı ve 2 adet hastane gemi yapmayı planlamaktadır. 2014 senesinde 2,5 milyar dolar düzeyinde gelir sağlayan sağlık turizmi gelirlerinin, özellikle uluslararası hastalara yönelik olarak planlanan serbest bölgelerin de kurulması ile birlikte 2023 yılında 20-25 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca katma değeri daha yüksek, yenilikçi, ileri teknolojili ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ile 23,3 milyar dolarlık yerel ilaç üretimi yapılması ve ithal ilaç hacminin de düşürülmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji alanında e-ticaret, biyoteknolojik ürünler, dijital uygulamalar (giyilebilir cihazlar aracılığı ile sağlık durumlarının tespiti, web tabanlı uzaktan muayeneler, robotlar ile gerçekleştirilen/desteklenen ameliyatlar gibi), robotik eczaneler ve ilaç takip sistemi gibi gelişmelerin, sağlık sektörünün büyümesine destek olması beklenmektedir. Son yıllarda birleşme ve satın almaların arttığı Türk sağlık sektöründe, dış kaynak kullanımında mümessil ecza depoları ve ambarlar ön plana çıkarken, sektöre sunulan katma değerli hizmetler artış göstermektedir. Ayrıca firmalar ile akademik kuruluşlar arasında kurulan AR-GE işbirliklerinde de önümüzdeki 5 yıl içerisinde önemli bir artış olması beklenmektedir.

*US Dolar/TL paritesi 2013 yılı için 1,91; 2014 yılı için 2,19 olarak baz alınmıştır.