Günümüzde en yenilikçi şirketler, kendi değerlerini ortaya çıkarmak veya artırmak amacıyla şirket evlilikleri, kendi şirketlerini satma veya başka şirketleri satın alma yöntemlerine odaklanmaktadır. Hem alıcı hem satıcı konumunda olan şirketler için bu gibi anlaşmaların erken fazlarında doğru ve kapsamlı değerleme çalışmaları gerçekleştirmek, potansiyel önyargıların doğruluğunun veya yanlışlığının tespit edilmesini mümkün kılmakta ve anlaşmalara konu olan fiyatlamanın doğru olarak yapılabilmesini sağlamaktadır.

Kapsamlı değerleme çalışmaları gerçekleştirilirken, hem sektörel gelişmelere hem de işleme tabi olan şirketlerin değerini etkileyen tüm faktörlere yoğunlaşan bir yaklaşım, günümüzde oldukça dinamik bir yapıya sahip olan satın alma/birleşme ortamındaki zorluklarla başa çıkmakta kilit bir rol oynamaktadır. Anlaşma sürecinde gerçek değerin ortaya çıkmasını mümkün kılmak ve her iki taraf için de saydamlığı sağlamak, sadece anlaşma sürecinde olan şirketlerin değil, bu anlaşmaları yakından izleyen ve denetleyen düzenleyici kurumların da bir hayli önem verdiği bir konudur. Bu nedenle, birleşme, satma veya satın alma gibi herhangi bir işlemden önce anlaşmaya konu olan şirketin operasyonel ve ticari değerlemesinin etkin ve kapsamlı bir şekilde yapılması, yapılacak olan anlaşmanın tüm boyutlarıyla doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi adına büyük önem taşımaktadır.

Doğru ve kapsamlı yapılan bir değerlemenin anlaşma sürecini ne şekilde etkileyeceğini bilerek, Quattro gerçekleştirdiği Operasyonel ve Ticari Değerleme projelerinde hem alıcı tarafına hem satıcı tarafına yapılacak olan anlaşmanın gelir potansiyelleri konusunda detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Quattro’nun Operasyonel ve Ticari Değerleme Yaklaşımı
  • Sektör analizleri ve şirketin mevcut pazar konumunun tespiti
  • Şirket operasyonlarının, operasyonlar arasındaki etkileşimlerin ve operasyonlara etki eden kilit faktörlerin değerlendirilmesi ve kritik performans ölçütlerinin detaylı analizi
  • Operasyonel performans ve müşteri tatmini konusundaki risk alanlarının ve iyileştirme fırsatlarının tespiti
  • İyileştirme fırsatlarının hayata geçirilmesi için gerekli ek maliyetlerin tahmini ve şirketin gelecek dönem operasyonel değerinin tahmin edilmesi

Neden Quattro?
  • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinden bütünsel yaklaşım
  • İş süreçleri, risk tabanlı operasyonel denetim ve operasyonel verimlilik ve etkinlik analizleri konusundaki tecrübe
  • Sektörel uzmanlık