Küresel boyutta yaşanan ekonomik yavaşlama dünya üzerindeki farklı tüm coğrafyaları ve tabi ki de tüm sektörleri etkilemekte ve şirketleri yeni bir takım zorluklarla karşı karşıya getirmektedir. Birçok şirket bu süreçte maliyet tasarrufuna yönelirken, yeni projelere ve insan kaynağına yapılan yatırımı durdurabilmekte veya öngörülemeyen bir süre için erteleyebilmektedirler. Ancak alınan önlemlerin uzun vadeli etkilerinin ve oluşturabilecekleri risklerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve analiz edilmesi, uzun vadede daha maliyetli zorluklarla karşılaşılmasını engellemek amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Bu süreç içerisinde doğru bir şekilde hareket eden ve akıllı önlemler alabilen şirketler, süreçten şimdi olduklarından daha güçlü bir şekilde çıkabilmekte ve oluşan önemli ölçekteki fırsatlardan yararlanabilmektedir. Akılcı önlemler arasında insan kaynağı ve ürün yelpazesi gibi temel ve karlı olan varlıklara yoğunlaşma çalışmalarının yanı sıra, şirketin devamlılığını sağlayacak, mevcut faaliyet modelinin gözden geçirilmesi, şirket hedeflerinin aktiviteler üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve direkt aksiyon alınması, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi gibi kritik süreçlere odaklanılması da yer almaktadır.

Süreç içerisinde mevcut pozisyonu korumak hem şirket yönetimi hem de iş yapış şekillerinde değişikliklere gitmeyi gerektirebilmektedir. Sermayenin yeterli miktarlarda bulunamadığı bu gibi dönemlerde, faaliyetlerinin sekteye uğramadan sürdürülebilmesi için şirketler maliyet yapılarını mercek altına almayı göz önünde bulundurmalıdır.

Maliyet tasarrufu çalışmalarının amacı, akılcı yöntemler ve şirketin tüm unsurlarını göz önünde bulunduran bütünsel bir yaklaşım ile şirketlerin zaman, para, iş gücü gibi en değerli kaynaklarını en etkin ve en fazla kazanç sağlayacak aktivitelere yönlendirmeyi sağlamaktır. Bu projelerde en çok önem verilen konulardan biri de yapılan tasarruf çalışmalarının ve alınan önlemlerin kısa vadede getiri sağlama düşüncesinden uzak bir şekilde uzun vadeli olarak planlanması ve yapılan değişikliklerin ileride daha büyük maliyetler oluşturmadan sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesidir.

Quattro’nun Maliyet Tasarrufu Yöntemleri Yaklaşımı
  • Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi ve çalışan bazında süreç sorumluluklarının incelenmesi
  • Mevcut fonksiyonların etkinliğinin değerlendirilmesi
  • Büyüme ve stratejik hedeflerin, aktiviteler üzerindeki etkisinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulacak kaynakların belirlenmesi
  • İş yükü ihtiyacının hesaplanması
  • Şirketin giderlerinin kategorilere ayrılarak incelenmesi ve piyasa/sektör kıyaslama çalışmasıyla tasarruf sağlanabilecek Tedarik / Satın Alma Optimizasyonu, Holding Rolünün Düzenlenmesi, Portföy Optimizasyonu ve Şirketler arası İşbirlikleri gibi potansiyel alanların belirlenmesi
  • Anahtar Performans Göstergeleri ile tasarrufların uygulanması için doğru yöntemlerin önerilmesi
  • Önerilerin hayata geçirilmesinin ve tasarrufların sistematik olarak takip edilmesi

Neden Quattro?
  • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinden bütünsel yaklaşım
  • Holding yapılarında uzmanlık