1. Lojistik Sektörüne Genel Bakış

Lojistik sektörü, dünyada ve Türkiye’de en çok gelişen alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Sektörde yaşanacak büyüme ile birlikte gerçekleşecek yasal ve teknolojik değişimler, lojistik sektöründe gelişim ve yatırım fırsatı sunmaktadır.

Dünyada lojistik sektörüne bakıldığında; 2013 yılında, 17,4 trilyon dolarlık ticaret hacminin oluştuğu dünya ekonomisinde, lojistik sektörü hacminin 6,4 trilyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu hacim, Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik olmak üzere yaklaşık olarak birbirine eşit pazar büyüklüğüne sahip üç bölgeye ayrılmaktadır.

2. Türkiye'de Lojistik Sektörü ve Gelecek Öngörüleri

Türkiye lojistik sektörü incelendiğinde sektörün, 2013 Türkiye Lojistik Sektör Araştırması’na göre dünya lojistik hacminin %2’sine denk gelen 148.9 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı görülmektedir. Türkiye’de lojistik sektörü harcamalarının gayrisafi milli hasılaya oranı %21 ile %14 olan dünya ortalamasından yüksektir. Türkiye lojistik sektörü, 2009-2013 dönemini yıllık ortalama %17,05 büyüme ile geçirmiştir. Bu büyüme, Türkiye’nin GSYİH ve dış ticaret hacmindeki artışla paralellik arz etmektedir.

Dış ticaret faaliyetlerinde kullanılan taşımacılık tipleri, taşınan ürünlerin değeri üzerinden incelendiğinde; 2009-2013 döneminde ihracat alanında hacmini en fazla artıran taşımacılık tipinin 158,02 milyar TL ile denizyolu taşımacılığı olduğu görülmektedir. Havayolu ihracat hacmi ise 15,18 milyar TL’den 24,70 milyar TL’ye yükselmiştir. İthalatta ise, 2013 yılında 2009 yılına göre 2,46 kat büyüyen ve 62,12 milyar TL’ye ulaşan ithalat hacmi ile havayolu taşımacılığının atağı ön plana çıkmıştır. Denizyolu ile yapılan ithalat ise, 219,08 milyar TL’den 266,62 milyar TL’ye yükselerek hacmini en çok arttıran ikinci kategori olmuştur.

Lojistik sektörünün 2014 yılından itibaren daha stabil büyüme oranlarına ulaşacağı tahmin edilirken, bu sektörün Türkiye ekonomisinden daha yüksek bir hızla büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. 2017 yılında sektör hacminin 438,78 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir. Bu, yıllık ortalama %10,18’lik bir büyümeyi ve toplamda %40,72’lik hacim artışını işaret etmektedir.Sektörün takip ettiği temel kriterlerden biri olan Dünya Bankası’nın ölçümlediği “Lojistik Performans İndeksi” (LPI) doğrultusunda Türkiye; 2007 yılında 3,15 LPI skoru alarak 34. sırada bulunurken, 2014 yılında 3,50 ile 30. sırada yer almıştır.

Özellikle, yasal düzenlemeler kapsamında Türkiye Lojistik Master Planı hakkında yapılacak çalışmalar ile sektör daha düzenli bir yapıya ve uzun dönemli yaklaşımlara kavuşacaktır. Bilişim teknolojileri alanında, özellikle e-ticaret konusundaki gelişmeler, lojistik sektörünün büyümesini olumlu etkileyecektir. Lojistik sektöründe, denizyolu taşımacılığının baskın konumunu sürdüreceği düşünülmektedir. Karayolu ve havayolu taşımacılığındaki büyümenin sürmesinin yanında, demiryolu taşımacılığında da özelleştirme faaliyetleriyle birlikte hacmin artması mümkün olacaktır. Ayrıca, Ro-Ro ve Ro-La alanlarındaki gelişmelerle birlikte, önümüzdeki yıllarda kombine taşımacılığın Türk lojistik sektörü gündemindeki payı artacaktır. Sektörde, dış kaynak kullanımı alanında 3PL ve 4PL uygulamalarının yaygınlaşması ve bu alandaki hizmetlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Türk lojistik sektöründe, kamu ihalelerinin ve özel sektör temsilcilerine ait satın alma işlemlerinin gelecek yıllarda da süreceği tahmin edilmektedir.
Raporun tamamına ulaşmak için lütfen aşağıdaki formu doldurup onaylayınız