Şirketlerin başarılarını sürdürülebilmesi, piyasada rekabetçi olabilmeleri için, sadece ürün ve hizmetlerini iyileştirmeleri yeterli değildir. Aynı zamanda en önemli varlıkları olarak insan kaynaklarını da etkin olarak yönetmeleri gerekmektedir. Etkin insan kaynakları yönetimi olmadan, en mükemmel sistemlerin olduğu ortamlarda dahi başarı şansının düşük olacağı bilinmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, organizasyonların hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesidir. İnsan kaynaklarının etkinliğini sağlayabilmek için, öncelikle tüm bu süreçlerin doğru analiz edilmesi gerekmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlaşma, robotlaşma ve iletişim olanakları akıl almaz boyutlara ulaşmış, insan kaynağı açısından küçülmelere ve dış kaynak kullanımında da artışa neden olmuştur. Bu durum insan kaynakları yönetimini bireysel ve organizasyonel anlamda değişik boyutlara taşımaktadır. İnsan kaynakları departmanları yeniden yapılanmakta, sadece mevcut işlerin daha iyi yapılması için sistemler kuran bir yer olmaktan çıkarak değişimin ve gelişimin merkezi haline gelmektedir.

Aynı zamanda çalışan sayısının optimize edilmesi veya fazla departmanların kaldırılması yine etkin insan kaynakları planlaması ile ilgilidir. İşletmeler büyüdükçe çalışan sayısının arttığı için şirketler örgütlenmelerinde yeni yöntemler arayışına girmektedir. İnsan kaynakları, daha profesyonel bir şekilde yürütülmesi gereken bir alan haline gelmektedir.

İnsan Kaynakları Etkin Yönetimi, şirketlere aşağıdaki konularda fayda sağlamaktadır:
 • Şirketin katma değerinin artması
 • Şirket stratejileri doğrultusunda doğru kişilerle doğru stratejik ortaklıklar geliştirilmesi
 • Şirkete doğru yeteneklerin kazandırılması ve bu yeteneklerin şirkete sadakatinin artırılması
 • İşgücü yönetimi, analizi ve raporlaması için alınan teknolojilerin etkin olarak kullanılması
 • Sistemin organizasyonel değişimlere elverişli ve açık olması

Quattro’nun İnsan Kaynakları Etkinliği Yaklaşımı
 • Şirketlerin İnsan Kaynakları yapılanmalarının benzer sektörlerdeki uygulamalarla karşılaştırılıp değerlendirme yapılması
 • Şirketin İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarının stratejik hedefleriyle ne derece uyumlu olduğunun analiz edilmesi
 • Şirketin İnsan Kaynakları yönetim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini belirlenmesi
 • İnsan Kaynakları yapılanmasının etkinliğini destekleyecek teknolojik altyapı gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Stratejik İnsan Kaynakları yönetim sistemi için gelişim alanları ve hızlı kazanım noktalarının belirlenmesi
 • İnsan Kaynaklarının organizasyon içinde daha stratejik rol alması için yol haritası hazırlanması ve İnsan Kaynakları değişim sürecinde şirketlere uygulama desteği verilmesi

Neden Quattro?
 • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinden bütünsel yaklaşım
 • Süreç yeniden yapılandırma ve stratejik insan kaynakları yönetimi uzmanlığı
 • Sektörel uzmanlık