Günümüzde hemen hemen tüm şirket yöneticileri, verimlilik ve maliyet düşürme adına iş süreçlerini sürekli iyileştirme baskısı altındadır.

Hızlı teşhis çalışmaları, kısa bir zaman zarfında uygulanabilen ve gerçekleştirilebilen hızlı kazanımlar sağlamaktadır. Bu kazanımlar maliyet düşürme ve verimlilik konusunda iyileştirme fırsatlarıdır. Aynı zamanda hızlı kazanımlar, uzun vadeli faydalar sunacak olan değişimlere de öngörü ve girdi sağlamaktadır. Şirketler sürekli gelişimi ve iyileşmeyi sağlayabilmek için hızlı teşhis çalışmalarını bir kültür haline getirmelidir.

Günlük operasyonlardaki küçük değişimlerin kaldıraç gücü, organizasyonun verimlilik, etkinlik ve nihayetinde maliyet kontrolünde çarpan etkisi yaratmaktadır.

Hızlı teşhis çalışmalarının amacı, kısa süreli ve hızlandırılmış analiz yöntemleri ile şirketlerin iyileştirmeye açık alanlarını belirlemek, şirketlerin gelecek dönem stratejilerine etkileri ve uygulama kolaylıkları doğrultusunda iyileştirme fırsatlarını önceliklendirmek ve uygulama yol haritasını hazırlamaktır.

Hızlı teşhis çalışmalarının başarıya ulaşmasındaki en büyük etken yöneticilerin şirketi çok iyi tanıması ve değişim sürecini iyi yürütmesidir. Çalışanların değişime hızlı adapte olması için, onları iyi tanımak ve doğru yönlendirmek gerekmektedir. Geliştirilen projenin uygulanabilirliğini sorgulamak, yöneticinin en önemli görevi olmalıdır. Geliştirilen proje hayata geçirilmeden önce, mutlaka test edilmeli ve adaptasyon süreci öngörülmelidir. Bazı durumlarda projenin adım adım hayata geçirilmesi gerekebilmektedir. Quattro olarak geliştirdiğimiz Hızlı Teşhis projelerinde önceliğimiz, müşterilerimizin dinamiklerini çok iyi anlamaktır.

Quattro’nun Hızlı Teşhis Çalışmaları Yaklaşımı
  • Üst yönetim ile bire bir görüşmeler yapılarak şirketin mevcut ve gelecek dönem stratejilerinin ve kritik konularının anlaşılması
  • Fokus grup toplantıları, atölye çalışmaları, veri analizi, yerinde gözlem vb. yöntemlerden yararlanarak iyileştirmeye açık alanların tespiti ve mutabakatı
  • Belirlenen iyileştirme fırsatlarının önceliklendirilmesi
  • Uygulama yol haritasının hazırlanması
  • Uygulama gözetimi

Neden Quattro?
  • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinden bütünsel yaklaşım
  • Sektörel ve coğrafik uzmanlık
  • Uygulama odaklı proje yaklaşımı